ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, „А2 ТЕКС“ООД (А2 Текс) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни, единствено необходими, за предоставянето на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

1. Обща информация
1.1. Информация относно Администратора на лични данни
„А2 ТЕКС“ООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 204913060.
Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ No 1, ет. 3
Адрес за упражняване на дейността: гр. Благоевград, бул. ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ No 1, ет. 3
Електронна поща: info@a2techs.com
Телефон за връзка: + 359 898 603003
Уеб сайт: www.a2techs.com

1.2. Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Веселка Велизарова Илиева
Служебен адрес: гр. Благоевград, бул. ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ No 1, ет. 3
Електронна поща: Veselka.ilieva@a2techs.com

1.3. Информация относно компетентния надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Електронна поща: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
2.1. „A2 Текс“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с:
– използването на интернет сайта http://www.a2techs.com
– регистрирането на потребителски профил в електронния (online) магазин, iFertracker Bulgaria обществото
– предлаганите стоки и услуги и тяхната доставка
– сключване на договори с A2 Текс
– администриране на фен страницата на A2 Текс във Facebook – IFertrackerBulgaria, OvulationTrackerBulgaria и a2techsltd  и в Instagram – a2techs и iFertracker_Bulgaria

2.2. Личните данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно:
– изрично получено съгласие от клиент и потребител
– изпълнение на задълженията на A2 Teкс по договор
– изпълнение на законовите задължения на A2 Teкс
– за целите на легитимния интерес на A2 Teкс

3. Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни
А2 Текс събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на предлаганите от нея услуги, за сключване на договори, включително за следните цели:
3.1. Създаване на потребителски профил в електронния магазин и iFertracker Bulgaria обществото
3.2. Осигуряване на пълните функционалности на предлаганите услуги и продукти
3.3. Индивидуализация на страна по договора
3.4. Счетоводни цели
3.5. Статистически цели
3.6. Защита на информационната сигурност
3.7. Обезпечаване изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга или стока
3.8. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугитe, препоръки за подобряване използването на сайта, електронния магазин и iFertracker Bulgaria обществото
3.9. Подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителите и клиентите
3.10. Предоставяне на техническа поддръжка
3.11. Управление на електронен магазин и iFertracker Bulgaria обществото
3.12. Aдминистриране на фен страницата на А2 Текс във Facebook – IFertrackerBulgaria, OvulationTrackerBulgaria и a2techsltd и в Instagram – a2techs и iFertracker_Bulgaria

4. А2 Текс ООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:
4.1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
4.2. Ограничение на целите на обработване
4.3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
4.4. Точност и актуалност на данните
4.5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
4.6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
4.7. При обработването и съхранението на личните данни, А2 Текс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и други държавни и общински органи.

5. А2 Текс извършва следните операции с личните данни за следните цели:
5.1. Регистрация на потребител в сайта www.a2techs.com .Целта на тази операция е създаване на профил, който дава възможност на потребителя да получава актулни новини и промоции по e-mail.

5.2. Регистрация на потребител във iFertracker Bulgaria Обществото
Целта на тази операция е създаване на профил във iFertracker_Bulgaria Oбществото във facebook, който дава възможност на потребителя да участва в групови дискусии, да създава теми за дискусии и да използва функционалностите на затворената група.

5.3. Регистрация на потребител в електронния магазин
Целта на тази операция е създаване на профил в електронния магазина, който дава възможност на потребителя да пазарува, да отбелязва любими категории продукти, да разглежда историята на поръчките си и да използва всички останали функционалности.

5.4. Сключване и изпълнение на търговска сделка
Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с потребител, търговски партньор или клиент и неговото администриране.

5.5. Изпращане на информационни съобщения
Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, потребителите и контрагентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

5.6. Изпращане на информационен бюлетин (нюслетър)
Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите и потребителите, които са заявили, че желаят да получават.

5.7. Обработка на анонимна статистическа информация
Целта на тази операция е А2 Текс да подобрява дейността си, посредством предоставена ѝ анонимна статистическа информация от Facebook и Instagram във връзка с посещенията на фен страниците ѝ

6. А2 Текс обработва и съхранява следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
6.1. Индивидуализиращи данни: име и фамилия, електронна поща, данни за банкова сметка, телефон, адрес
Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задълженията на А2 Текс за доставка на поръчана стока от електронния магазин, обработване на плащане, възстановяване на цената на стоки, счетоводни дейности, както и осъществяване на комуникация с клиента във връзка с поръчка.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в електронния магазин, генерирането на поръчка и попълването на данни за доставка и закупуване на стока или услуга, между А2 Текс и потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.2. Индивидуализиращи данни: потребителско име, електронна поща
Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил в електронния магазин, facebook и Instagram, iFertracker Bulgaria Обществото; осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено изрично желание – за изпращане на бюлетин и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните данни: С приемането на общите условия, електронния магазин, iFertracker Bulgaria Обществото, между А2 Текс и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.3. Допълнителни данни, предоставяни по желание от потребителя
Ако потребителят желае да допълни профила си, може да попълни в него и допълнителни данни.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация на потребителски профил, между А2 Текс и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.4. Данни, които А2 Текс обработва при посещаване на сайта
При посещаване на сайта www.а2techs.com , A2 Текс събира данни за използвания IP адрес; за вида устройство използвано при посещението – десктоп или мобилно; вида на операционна система, използвана от потребителя; за времето на потребителската сесия; за използван език, за локация – държава и град.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“на Регламент (ЕС) 2016/679. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.5. Обработка на анонимни статистически данни, изготвени и предоставени от Facebook и Instagram, във връзка с посещение от потребителите на фен страницата на A2 Teкс
А2 Текс получава изготвени от Facebook и Instagram статистически данни въз основа на посещения на фен страницата от потребител, без значение дали същият има профил в съответната социална мрежа, под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно интереси на целевата аудитория, информация относно покупките и поведението при онлайн пазаруване на посетителите на неговата страница, категориите продукти или услуги, от които най-много се интересуват посетителите. Статистическите данни за аудиторията, изготвени от Facebook и Instagram, се предоставят на А2 текс в анонимен вид.
Цел, за която се събират данните: управление на рекламата на осъщестяваната дейност, предлагане на по-подходящо съдържание на потребителите, развиване на функционални възможности, управление и осъвършенстване на фен страниците, организиране на промоционални кампании.
Основания за обработка на данните: Oсъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.6. А2 Текс не събира и не обработва лични данни, които:
– разкриват расов или етнически произход
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6.7. Лични данни на лица под 16 години
А2 Текс не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст.
Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника.
Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на А2 Текс, следва да се свърже с нея на електронен адрес info@a2techs.com
В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.

6.8. Личните данни са събрани от A2 Teкс от лицата, за които се отнасят.

6.9. А2 Текс не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

7. Срок на съхранение на личните данни
7.1. А2 Текс съхранява лични данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на регистрираните профили в iFertracker Bulgaria Обществото и eлектронния магазин. След изтичането на този срок, А2 Текс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

7.2. А2 Текс съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

7.3. А2 Текс съхранява личните данни, предоставени във връзка с възникнали договорни отношения, за периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

8. Предаване на лични данни за обработване
8.1. А2 Текс може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни (счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационна система, подизпълнители по договор и др.) за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

8.2. А2 Текс може да предоставя данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си като доставчици на платежни услуги, куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на поръчани стоки и услуги и изпълнение на договорните задължения на А2 Текс.

8.3. А2 Текс не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. А2 Текс уведомява потребителите в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

9. Права на физическите лица при събирането, обработването и съхранението на личните данни
9.1. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни
Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време чрез искане в свободен текст, изпратено на info@a2techs.com  чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате свой профил.

А2 Текс може да поиска потребителят да удостовери допълнително своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

При оттегляне на съгласие, А2 Текс ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове и само до степента, необходима за тази цел, както и за изпълнение на законово определени задължения.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на потребителски профил за използване на услуги в сайта на А2 Текс, профилът ще стане неактивен.

9.2. Право на достъп
Всяко лице и потребител има право да изиска и получи от А2 Текс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

Потребителите имат право да получат достъп до данните, свързани с тях, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни.

А2 Текс предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но А2 Текс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3. Право на коригиране или попълване
Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, през своя профил в електронния магазин и/или с отправяне на искане до А2 Текс на info@a2techs.com  чрез имейла, който е използвал, за да регистрира своя профил.

9.4. Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“
Потребителят има правото да поиска от А2 Текс изтриване на свързаните с него лични данни, а А2 Текс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
– потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
– потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо А2 Текс
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

А2 Текс не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо А2 Текс или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие трябва да подадете писмено искане до А2 Текс на info@a2techs.com от електронния адрес, през който сте регистрирали профила си, за да удостоверите идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

В имейла трябва да посочите Вашето потребителско име и кой профил желаете да изтриете – профила в електронния магазин, профила във iFertracker Bulgaria Общество, в случай че такъв е регистриран.

Искането за изтриване е в свободен текст, от който трябва ясно да личи Вашето желание да бъдете забравени.

А2 Текс си запазва правото да поиска от Вас допълнителна информация за целите на идентификацията, преди да изтрие Вашия профил.

А2 Текс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от А2 Текс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на А2 Текс да провери точността на личните данни
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
– А2 Текс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на А2 Текс имат преимущество пред Вашите интереси.

9.6. Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на А2 Текс, като отправите искане на info@a2techs.com чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Вие може да поискате от А2 Текс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7. Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от А2 Текс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. А2 Текс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8. Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от А2 Текс, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

10. Директен маркетинг
10.1. Попълвайки имена, електронна поща и натискайки бутон „Изпрати“потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения от А2 Текс във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти А2 Текс и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.

10.2. Попълвайки имена, електронна поща и натискайки бутон „Изпрати“, потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия на сайта, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.

10.3. Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на А2 Текс или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати e-mail на info@a2techs.com , в който да заяви това свое желание.

10.4. Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

11. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако А2 Текс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

А2 Текс не е длъжна да Ви уведомява, ако:
– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността
– е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

12. Право на жалба
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

13. Мерки за сигурност
Сигурността на личните данни е приоритет за А2 Текс. Данните, които А2 Текс събира, се съхраняват и обработват на защитени сървъри, като достъп до тях имат само ограничен кръг оторизирани лица, взети са мерки за криптиране на данните и сигурността се осигурява чрез SSL сертификат. Предприети са административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила на 25.05.2018 г.