Какво представлява BelDIA PRE®?

 

BelDIA PRE® е бърз тест, който може да се използва в извън клинична среда и, който открива риска от развитие на диабет тип 2 и/или атеросклероза. В рамките на 20 минути тестът дава информация дали сте предразположени към диабет тип 2. Ако тестът е положителен, имате до 24 месеца, за да промените начина си на живот и да предотвратите захарния диабет.

Обърнете се към Вашия лекар, за да разберете повече или се свържете с нас чрез формата за контакт!

 

BelDIA PRE® - лесен скрининг тест

Чрез измерване на интактния проинсулин, който е високоспецифичен лабораторен индикатор за дисфункция на бета-клетките, тестът може да покаже предразположеността към развитието на диабет тип 2 или преддиабет, дори няколко години преди да настъпят промените в кръвната захар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как работи BelDIA PRE®?

BelDIA PRE® е кръвен тест, който в рамките на 20 минути показва дали пациента има повишено ниво на проинсулин. Тестът е функционално сходен с тестовете за бременност и показва качествен резултат, т.е. тестът е или "положителен", или "отрицателен". За процедурата се необходими само около 2 капки капилярна кръв (50 μL), взети от върха на пръста, подобно на измерването на кръвната захар.


Тестът е създаден така, че да може да различава повишените стойности (> 15 pmol/L след хранене) и нормалните интактни стойности на проинсулин, дължащи се на заболяване. Ако резултатът е положителен, пациентът трябва да се консултира с лекар и да направи допълнителни изследвания (напр. орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ)).
Чрез лабораторни изследвания могат да се определят точните стойности на увеличения интактен проинсулин в кръвта. Захарния диабет може да бъде лекуван, ако се открие в ранен стадий и да бъде избегнат, ако се направят промени в начина на живот.